Fformatau ffeiliau sain a bit-rate

Dylai ffeiliau sain gael eu cyflwyno fel ffeiliau MP3, M4A neu WAV, yn ddelfrydol gyda bitrate o 128kbps. Gallwn ni dderbyn unrhywbeth rhwng 56kbps a 256kbps, fodd bynnag.

Meddalwedd a chaledwedd Sain

Dylai ffeiliau sain gael eu cyflwyno fel ffeiliau MP3, M4A neu WAV, yn ddelfrydol gyda bitrate o 128kbps. Gallwn ni dderbyn unrhywbeth rhwng 56kbps a 256kbps, fodd bynnag.

Gallwch chi ddefnyddio unrhyw feddalwedd/caledwedd sydd gyda chi i gynhyrchu’r ffeil/iau sain ond cadwch mewn cof, os gwelwch yn dda, ein bod ni bob amser yn ymdrechu i gynhyrchu cynnyrch o’r safon orau y gallwn ni.

Os oes angen i chi lawrlwytho meddalwedd recordio sain, mae’r meddalwedd ffynhonnell agored Audacity yn cytûn ar draws llwyfannau ac yn cael ei ddefnyddio gan lawer. Gallwch lawrlwytho Audacity at https://www.audacityteam.org/

Gallai’r tiwtorial YouTube How to use Audacity for beginners fod yn ddefnyddiol.

Noder os gwelwch yn dda: Rhoddir yr awgrym hwn ynghylch meddalwedd sain at ddibenion enghreifftiol yn unig. Nid yw RNIB yn derbyn cyfrifoldeb nac atebolrwydd am y meddalwedd, am y defnydd o’r meddalwedd nac ar gyfer y drwydded na’r teitl, ac nid yw’n darparu gwarantau na chefnogaeth. Mae lawr lwytho a’r defnydd o unrhyw feddalwedd ar risg y defnyddiwr ei hun. Mae opsiynau eraill ar gyfer lawrlwytho meddalwedd recordio sain ar gael.


Os ydych yn recordio gan ddefnyddio ffôn clyfar, gallai’r wybodaeth a geir drwy ddilyn y dolenni isod fod yn ddefnyddio. Mae na fwy o wybodaeth ar-lein.