Mae ein gwirfoddolwyr yn rhan hanfodol o’n tîm. Heb wirfoddolwyr yn cefnogi’n gwaith, ni allwn gynnig ein hamrediad cyfredol o wasanaethau i bobl â cholled golwg. Os hoffech chi ein cefnogi naill ai trwy ddarllen testunau neu wirio ffeiliau sain, gartref, ewch at ein gwefan os gwelwch yn dda a gwnewch gais ar y dudalen gwirfoddoli.

Rolau Trawsgrifio

Mae yna ddwy rôl i gefnogi’n gwaith trawsgrifio, gartref, yng Nghymru a gall y naill neu’r llall fod trwy gyfrwng Cymraeg neu Saesneg. Gweler y dolenni i fwy o fanylion isod os gwelwch yn dda.

Diolch am eich cefnogaeth.